• ساختار و سطوح جایزه
  • فرایند ارزیابی جایزه
  • معیارهای ارزیابی جایزه
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
  • معرفی جایزه

        مدیریت از دیر باز در فعالیت­ های انسان وجود داشته است، البته نه به اندازه و اهمیتی که در حال حاضر وجود دارد. در دنیای رقابتی امروز، با سرعت روز افزون تغییرات فناورانه، نظام ­های مدیریتی بایستی آمادگی لازم برای پاسخگویی به تغییرات اقتصادی و اجتماعی را داشته باشند. در این راستا جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان از طریق شناسایی و ارائه برترین مطالعات و تجربیات در زمینۀ پیاده­ سازی و توسعۀ مدیریت، به دنبال ارائه ساختاری جامع برای توسعۀ یکپارچه و متوازن فعالیت­­ های مدیریتی می­ باشد. این امر علاوه بر ایجاد زمینه ­­های مناسب برای رقابت در مبحث مدیریت، فضایی را نیز برای تبادل تجربیات موفق در این زمینه فراهم می آورد.