• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • شورای سیاست گذاری

      شورای سیاست گذاری جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست گذاری درخصوص بخش‌ها، اجزا، فرآیندها و رسالت جایزه است و نتایج فعالیت‌های کمیته‌های علمی و اجرایی جایزه پس از تأیید شورای سیاست گذاری، رسمیت یافته و اعلام می‌شود.

   

  الف) وظایف

  · بررسی عملکرد دوره های گذشته، تعیین چشم انداز و خط مشی­ های اجرایی هر دوره

  · هدایت دبیرخانۀ اجرایی و بررسی پیش نویس نظامنامه (شامل ارکان، اعضاء، کلیات الگو و...)

  · انتخاب اعضای کمیتۀ علمی

  · نظارت بر حسن انجام فعالیت‌ها در سطح راهبردی، رفع مشکلات احتمالی و انجام مساعدت‌های تشکیلاتی می باشد

  · بررسی پیشنهاد دبیرخانه اجرایی جایزه در خصوص موارد مندرج در پایگاه اطلاع رسانی (درگاه اینترنتی) جایزه و ارائه نظرات تکمیلی درباره آن

  · تعیین نحوه و سطح تشویق برگزیدگان جایزه در هر دوره، برگزاری و همچنین  تصمیم گیری درباره نمادها و نام های مورد استفاده در جایزه از قبیل نام اختصاری، لوگو و تندیس

  · بررسی پیشنهاد گروه طراحی و توسعه دربارۀ توسعۀ الگو و گسترش ابعاد آن

  · تدوین سازوکارهای حمایتی و تبلیغی در مورد جایزه

   

  ب) ترکیب اعضا

  1.     دکتر علی رضاییان

  2.     دکتر ساسان شاه ویسی

  3.     دکتر سید محمد میر محمدی

  4.     دکتر عادل آذر