• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • کمیته علمی و ارزیابی

      کمیتۀ علمی جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان، مرکب از برجسته ترین استادان و صاحب نظران در حوزۀ مدیریت است، که در موارد علمی، اجرای فرایند جایزه را به عهده داشته و به طور ادواری و یا هر زمان با درخواست شورای سیاست گذاری تشكیل جلسه می دهند.

   

  الف) وظایف
  • بررسی و تأیید معیارهای ارزیابی و امتیازات آنها
  • بررسی و تأیید حدنصاب‌های امتیاز هر یك از سطوح جایزه
  • تعیین اعضای گروه ارزیابی و نظارت بر عملکرد آنها به منظور پایش عملکرد گروه های ارزیابی
    و پایش فرایند ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت جایزه
  • اعلام نظر در خصوص تندیس، لوح و گواهینامه های مرتبط با جایزه
  • ارائه راهكار برای رفع مشكلات احتمالی جهت اجرای هر چه بهتر فرایند جایزه
  • تدوین محتوای دوره‌های آموزش ارزیاب، تهیه فرآیندها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارت
    بر انتشار نشریات و گزارش های مرتبط
  • چند نفر از اعضای کمیته علمی جایزه با عنوان «گروه ارزیابی کمیته علمی» به عنوان
    مسئول هماهنگی و امور اجرایی ارزیابی فعالیت خواهند داشت.
   

  ب) اعضا

  1.     حجت الاسلام دکتر محسن منطقی، عضو هیأت علمی موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

  2.     دکتر روح الله تولایی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  3.     دکتر علی اوتارخانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  4.     دکتر مسعود کسایی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  5.     دکتر بهمن حاجی پور، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  6.     دکتر غلامرضا گودرزی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

  7.     دکتر اسداله گنجعلی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

  8.     دکتر میثم لطیفی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

  9.     دکتر علی اصغر پورعزت، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  10.   دکتر محمدحسین لطیفی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  11.   دکتر مجتبی امیری، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  12.   دکتر محمد حسن مبارکی، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

  13.   دکتر سید حمید خداداد حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

  14.   دکتر احمد علی خائف الهی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

  15.   دکتر شعبان الهی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

  16.   دکتر حسن دانایی فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

  17.   دکتر جهانیار بامداد صوفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

  18.   دکتر علی حسین کشاورزی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

  19.   دکتر ایرج مرادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

   

  2-1- گروه ارزیابی

      گروه ارزیابی جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان، شامل مجموعه ای از خبرگان و متخصصان در حوزه مدیریت است، که توسط کمیته علمی انتخاب شده و تمامی آموزش های لازم در رابطه با فرآیندها و محتوای ارزیابی را گذرانده ­اند. اعضای این گروه بصورت مشخص بر اساس معیارهای تصویب شده در کمیته علمی عمل می نمایند.

   

  الف) وظایف

         ·      داوری، ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت­های مدیریتی افراد و سازمان­های متقاضی بر اساس

                    الگو و معیارها و ضوابط مقرر شده توسط کمیته علمی

  ·      تهیه گزارش‌های ارزیابی مدون و طرح آن در کمیته های علمی و راهبری

  ·      رسیدگی به شکایات و اعتراضات داوطلبان و تهیه سایر گزارش های مربوطه

   

      ساختار و فرآیند تیم ارزیابی به گونه ای طرح ریزی شده است تا کلیۀ امور ارزیابی، شامل بازدیدهای عملی، فرآیند امتیازدهی، شرکت در جلسات هماهنگی و توجیهی و ارائه گزارش ارزیابی بدون تداخل منافع یا اشتراک مسوولیت ­ها و در کمال سلامت انجام پذیرد. علاوه بر این، اعضاء کمیتهء علمی نیز بر مراحل و فرآیند‌های ارزیابی نظارت خواهند داشت. گروه ارزیابی در گزارش نهایی خود یک گزارش نیز با عنوان گزارش بازخورد از دستاوردها به کمیتۀ علمی ارائه می نماید. کلیۀ نتایج مطالعات و بررسی های کانون ارزیابی به صورت مستند در دبیرخانه قابل دسترسی خواهد بود. فرآیند ارزیابی، مکاتبات، گزارش های تهیه شده و رأی نهائی کمیته داوران، محرمانه تلقی شده، و اسامی برندگان سطوح مختلف قبل از مراسم نهایی اعطاء جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان اعلام نخواهد شد.