• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • شرایط و قوانین

  تنها دانشجویان، دانش آموختگان، استادان رشته های مختلف مدیریت و مدیران برتر حق شرکت در اولین دورۀ جایزه را دارند.

   
  شرکت گنندگان موظف اند با کمال دقت به مندرجات موجود در فرم ها و اظهار نامه ها پاسخ داده  و مدارک مورد نظر را در زمان بندی های مشخص شده ارائه دهند.
   
  تیم ارزیابی موظف است تا کلیه امور ارزیابی، فرآیند امتیازدهی، شرکت در جلسات هماهنگی و توجیهی و ارائۀ گزارش ارزیابی را بدون تداخل منافع یا اشتراک مسوولیت ها، در کمال سلامت انجام دهد.
   
  فرآیند ارزیابی، مکاتبات، گزارش های تهیه شده و رأی نهائی کمیتۀ داوران، محرمانه تلقی شده و اسامی برندگان سطوح مختلف قبل از زمان اعلام نتایج نهایی اعلام نخواهد شد.