• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • اخبار
  تفاهـم نامه همكاری
  تفاهـم نامه همكاری

  فـي مابين مؤسسۀ فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی و انجمن...

  بیشتر
  اولین جلسه کمیته علمی
  اولین جلسه کمیته علمی

   جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان...

  بیشتر