• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • اخبار
  اولین جلسه کمیته علمی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    اولین جلسهء کمیتهء علمی جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان رأس ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 94/2/13 با حضور 10 تن از اعضای کمیته علمی و حضور جناب آقای استاد دکتر رضاییان و دکتر ساسان شاه ویسی به عنوان اعضای شورای سیاست گزاری تشکیل شد.

   

  اعضای حاضر کمیته:

  -        دکتر روح الله تولایی

  -        دکتر علی اوتارخانی

  -        دکتر علی حسین کشاورزی

  -        دکتر حسن دانایی فرد

  -        حجت الاسلام دکتر محسن منطقی

  -        دکتر مجتبی امیری

  -        دکتر محمد حسین لطیفی

  -        دکتر بهمن حاجی پور

  -        دکتر شعبان الهی

  -        دکتر ایرج مرادی