• ساختار و سطوح جایزه
  • فرایند ارزیابی جایزه
  • معیارهای ارزیابی جایزه
  • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
  • ساختار و سطوح جایزه

       جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان با هدف ارائه یک الگوی بلوغ برای ارتقاء قابلیت­ های مدیریتی در استادان، دانشجویان، فعالان حوزهء مدیریت و مدیران برتر طراحی شده است. این الگو کمک می­ کند تا افراد و سازمان­ ها بتوانند با شناخت چالش­های خود در هر مرحله­، گام­ هایی را به سوی رقابت پذیری پایدار بردارند. این الگو در 4 سطح ارائه شده است.

     

                                                                                                    الگوی بلوغ جایزه