• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • مدیریت
  دکتر احمدعلی خائف الهي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  محل تولد: تهران

  سازمان/شرکت: دانشگاه تربیت مدرس

  عنوان شغلی: استادیار

  دکتر احمدی علی خائف الهی متولد 1335 در تهران است. وی ریاست پژوهشکده مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران را بر عهده دارد و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس است.

   

  تحصیلات

  • دکتری، مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه ایالتی اورگان، آمریکا، 1379
  • کارشناسی ارشد. مدیریت بهبود سازمانی، دانشگاه ایالتی اورگان، آمریکا، 1369
  • کارشناسی، مدیریت،  مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی، 1357

   

  سوابق کاری

  • عضو شورای طراحی متون گروه مدیریت پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • عضو کمیته فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت - دانشگاه تربیت مدرس، 1372 تا کنون
  • مدیر گروه مرکز مطالعات مدیریت و بهروری ایران – دانشگاه تربیت مدرس، 1375 تا کنون
  • مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی – مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1372 تا کنون
  • رئیس پژوهشکده مطالعات مدیریت و بهره وری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس)، 1388 تا کنون
  • عضو شورای پژوهشی. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1381 تا 13871‏
  • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت- دانشگاه تربیت مدرس، 1372 تا 1387‏
  • معاون اداری و مالی دانشگاه صدرالمتالهین، 1387‏
  • عضو کمیته تخصصی راهبری مشترک طرح‌های پژوهشی دانشگاه و بانک ملی. دانشگاه تربیت مدرس، 1387‏
  • عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1386‏
  • مدیر گروه مدیریت. دانشگاه تربیت مدرس، 1384 تا 1386‏
  • مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1384 تا 1386‏
  • عضو شورای تخصصی گروه مدیریت. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1384 تا 1386‏
  • مدیر گروه مدیریت - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه تربیت مدرس، 1384 تا 1386‏
  • عضو شورای مدیران گروههای آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، 1383 تا 1386‏
  • دیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1375 تا 1386‏
  • عضو شورای مدیران دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس، 1386‏
  • عضو شورای آموزشی و پژوهشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1386‏
  • عضو هیأت تحریریه  مجله مدرس علوم انسانی (گروه مدیریت).  دانشگاه تربیت مدرس، 1385‏
  • عضو شورای تخصصی گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1383 تا 1385‏
  • مدیر گروه برنامه‌ریزی و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، 1385‏
  • عضو هیأت علمی مرکز عالی تحقیقات نیروی انتظامی. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، 1375 تا 1384‏
  • عضو شورای تخصصی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1381 تا 1382‏
  • قائم مقام دبیر علوم انسانی معاونت پژوهشی، وزارت علوم و تحقیقات، 1373 تا 1378‏
  • عضو شورای پژوهشی و آموزشی، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1376 تا 1377‏
  • عضو شورای تخصصی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1375 تا 1377‏
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374 تا 1377‏
  • عضو شورای گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1375 تا 1376‏
  • عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1375 تا 1376‏
  • عضو شورای پژوهشی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375 تا 1376‏
  • عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375 تا 1376‏
  • مسئول دفتر ارتباط با تحقیقات، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1374 تا 1376‏
  • عضو شورای گروه علوم انسانی کمیته تخصصی مدیریت، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ، 1374 تا 1376‏
  • مدیر تحقیقات کاربردی دانشکده علوم انسانی،  دانشگاه تربیت مدرس، 1374 تا 1376‏
  • قائم مقام گروه علوم انسانی، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ، 1373 تا 1376‏
  • نماینده وزارت فرهنگ به منظور بازدید از مراکز پژوهشی. مرکز تحقیقات یونسکو، 1376‏
  • انجام طرح تحقیقاتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، 1376‏
  • نماینده وزارت فرهنگ به منظور بازدید از مراکز پژوهشی، پژوهشکده علوم انسانی وابسته به سازمان سمت، 1375‏
  • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1374 تا 1375‏
  • عضو شورای پژوهشی، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1374 تا 1383‏
  • عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1372 تا 1374‏
  • عضو شورای گروه علوم انسانی در کمیته تخصصی علوم تربیتی، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ، 1372 تا 1374‏
  • معاون طرح و برنامه، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1372 تا 1374‏
  • مشاور علوم انسانی معاونت دانشجویی،  وزارت علوم و تحقیقات، 1372 تا 1374‏
  • مدیر گروه دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1372 تا 1374‏
  • دبیر شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1370 تا 1374‏
  • عضویت در کمیته انضباطی دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس، 1371 تا 1373‏
  • سرپرست گروه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1371 تا 1373‏
  • عضو شورای پژوهشی، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1371 تا 1373‏
  • نماینده وزارت فرهنگ به منظور بازدید از مراکز پژوهشی، موسسه تحقیقاتی جامعه پژوهی سپهر ایران، 1373‏
  • نماینده وزارت فرهنگ به منظور بازدید از مراکز پژوهشی، موسسه تحقیقات بهره‌وری دانشگاه علاومه طباطبایی، 1373‏
  • مسئول دفتر طرح و برنامه.  دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، 1372‏
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1372 تا 1386‏
  • عضو اصلی ستاد برنامه‌ریزی دانشگاه، دانشگاه تربیت مدرس، 1371 تا 1372‏
  • عضویت در کمیته تخصصی، گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1371‏
  • مدیر گروه، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1370 تا 1372‏
  • معاونت پژوهشی موسسه آموزشی بزرگسالان، وزارت علوم و تحقیقات، 1370 تا 1372‏
  • معاونت پژوهشی، موسسه بین‌المللی روش‌های سودادآموزی بزرگسالان، 1369 تا 1371‏

   

  لینک‌های دیگر

  صفحه شخصی دکتر احمدی علی خائف الهی در دانشگاه تربیت مدرس