• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • مدیریت
  دکتر سیدمحمد میرمحمدی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MIRMOHAMMADI@atu.ac.ir

  نام و نام خانوادگي: سيد محمد ميرمحمدي

  تاريخ و محل تولد: 12/12/1327 شهرستان قم

   فرزند آيت الله سيد ابوالفضل ميرمحمدي و نوه مرحوم آيت الله العظمي حاج سيد احمد زنجاني (ره)

   

  تحصيلات : - ليسانس بازرگاني ( مدرسه عالي بازرگاني) - فوق ليسانس روابط بين الملل ( دانشگاه تهران ) - دكتراي مديريت با گرايش سياست گذاري ( دانشگاه تهران )

   

  سوابق علمي ـ پژوهشي : - تألیف کتاب مفاهیم کلیدی نظام اداری - تأليف كتاب الگوي نظارت و كنترل در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران - تأليف كتاب نقش بيمه هاي صادراتي در توسعه صادرات - ساختار نظارت مطلوب در نظام اداري جمهوری اسلامي ايران - موانع ساختاري وجدان كاري و انضباط اجتماعي - رويكردهاي كنترل و نظارت سازماني - بهره وري در بخش عمومي - آموزش و توسعه پايدار - مديريت و رهبري - - دولت الکترونیک و شهر الکترونیک - - ساختار نظارت جامع در تحقق سند چشم‌انداز نظام جمهوري اسلامي ايران - - نظام اداري ايران : تحليلي بر مسائل ، مشكلات و چالش ها - - بررسي رابطه يادگيري سازماني با توانمند سازي فرماندهان و مديران ناجا - - اثر سنجش تسهيلات سيستم بانكي بر صادرات غير نفتي ايران در قالب سيستم معادلات ظاهراً غیرمرتبطSUR) - - تحلیل کیفی و واکاوی ادغام دستگاههای دولتی :ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی - - نقش رهبری معنوی در سازمان های معاصر - - به کارگیری مدل کارت امتیاز متوازن در ارزیابی اجرای سیاستهای کلی نظام اداری - - بررسی ارتباط بین کار و زندگی با نگرش های کاری (مورد مطالعه ) : پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی (نشست تخصصی گروه اقتصاد مقاومتی)