• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • مدیریت
  دکتر عادل آذر
   
   
  گرايش: تحقيق در عمليات(OR)  
  رتبه علمي: استاد
   
  دكتري: مديريت صنعتي 
  كارشناسي ارشد: مديريت صنعتي 
  كارشناسي: مديريت صنعتي
   
  آدرس: تهران- دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد گروه مديريت صندوق پستي:
  تلفن: 00982182883609
  فكس: 00982182883656
  پست الكترونيك: azara@modares.ac.ir
   
   
  زمينه هاي تحقيقاتي:
  1 علم مديريت فازي
  2 مدلسازي سيستم هاي اقتصادي و سازماني
  3 مهندسي مجدد فرآيندها در سازمان
  4 علم طراحي سيستم­ها (System Science)
  5 مديريت عملكرد
  6 بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد (PBB)
   
  سوابق تحصيلي:
  1 دكتري: مديريت صنعتي، گرايش OR، دانشگاه تهران، ایران، ١٣٧٤ (معدل 19/20)
  2 كارشناسي ارشد: مديريت صنعتي ، دانشگاه تربيت مدرس، ایران، ١٣٧٠ (معدل 18/68)
  3 كارشناسي:مديريت صنعتي ، دانشگاه علامه طباطبائي ، ایران، ١٣٦٧ (معدل 18/16)
   
  عنوان رساله دكتري: طراحي مدل رياضي بودجه دستگاههاي دولتي با رويكرد فازي