• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • کتاب(مدیریت)
  دکتر محمدحسن مبارکی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینان : روشها، چارچوبها و نقشه‌ های ذهنی ( رویکرد کیفی )

  Entrepreneurial Decision Making Models : Methods , Frameworks and Mental Maps (Qualitative Approach)
   
  نويسنده : دکتر محمدحسن مبارکی ، امیرمحمد کلابی ، روزا مهرابی
  چاپ : دوم ، 1393 تعداد صفحه : 332 ص
  شابک: 978-964-530-829-0 قيمت : 90000 ريال
   
  شرح :
   
  كتاب حاضر براي دانشجويان رشته مديريت در مقطع كارشناسي ارشد به‌ عنوان منبع اصلي درس «الگوهاي تصميم‌گيري كارآفريني» به ارزش 2 واحد و برای همین درس در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمکی تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، کلیه مديران و ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.
   
  چكيده :
  کتاب پیش رو سعی دارد تا تصمیم‌گیری را از جنبه کیفی مورد بررسی قرار دهد. رویکرد غالب در این کتاب ارائه الگوها، سبکها و چارچوبهای ذهنی و ادراکی کارآفرینانه است. از این رو تمامی موضوعات، در سه بخش مجزا معرفی می‌شوند: در بخش اول، کلیات تصمیم‌گیری و متون پیشین در این حوزه بررسی شده است. در بخش دوم، با رویکردی کیفی، به سبکهای تصمیم‌گیری کارآفرینانه و چارچوبهای ادراکی و فراشناختی موجود در این حوزه پرداخته شده است. در این بخش، رویکردهای کیفی به تصمیم‌گیری، از جمله راهکارهای ابتکاری تصمیم‌گیری و جهت‌گیریهای شناختی کارآفرینان، و الگوی پیچیدگی شناختی که به پیچیدگی ساختاری سیستم ادراکی کارآفرینان اشاره دارد، تشریح و بررسی شده است. بخش سوم، معرفی مجموعه‌ای از اصول کاربردی در حوزه تصمیم‌گیری کارآفرینانه است، و سعی شده تا با گردآوری مجموعه‌ای از مثالهای عملی از کارآفرینان موفق، اصولی را معرفی شود که در تسهیل تصمیم‌گیری به کارآفرینان کمک نموده، شانس موفقیت کسب‌وکار آنان را افزایش دهد.
   
  فهرست :
  پيشگفتار
  بخش اول: كليات تصميم‌گيري
     فصل اول: مروري بر كليات تصميم‌گيري
     فصل دوم: مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي عمومي تصميم‌گيري
  بخش دوم: رويكردهاي كيفي به تصميم‌گيري كارآفرينان
     فصل سوم: كارآفرينان و تصميم‌گيري
     فصل چهارم: چارچوب تصميم‌گيري راهبردي كارآفرینانه
     فصل پنجم: تصميم‌گيري كارآفرينان در شرايط مخاطره و عدم‌ قطعيت
     فصل ششم: الگوهاي ذهني كارآفرينانه
     فصل هفتم: نقش احساسات، ادراك و اخلاق در تصميم‌گيري كارآفرينانه
     فصل هشتم: نقش پیچیدگی شناختی در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان
     فصل نهم: راهكارهاي تصمیم‌گیری ابتکاری کارآفرینان
     فصل دهم: مطالعه تجربي تأثير الگوي پيچيدگي شناختي بر تصميم‌گيري ابتکاری ...
  بخش سوم: معرفي اصول كاربردی در فرايند تصميم‌گيري كارآفرينان
     فصل يازدهم: ايجاد چارچوب ذهني كارآفرينانه
     فصل دوازدهم: راهكارهاي كارآفرينانه براي اتخاذ تصميمهاي صحيح
  منابع
  واژه‌نامه
  نمايه اسامي
  نمايه موضوعي