• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • کتاب(مدیریت)
  دکتر علی رضاییان

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
  برگزيده مديريتي سال 1377
  نويسنده : دكتر علي رضائيان
  طرف مشارکت داخلی : ندارد
  طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>
  چاپ : هفدهم ، 1393 تعداد صفحه : 436 ص
  : شابک 978-964-459-217-1 قيمت : 120000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
  فروش كتابهاي سمت
   
  شرح :
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «تجزيه و تحليل و طراحي سيستم» و منبع كمكي درس «سيستمهاي اطلاعاتي مديريت» تدوين شده است.
   
  فهرست :
  پيشگفتار
  فصل اول: نگاهي كلي بر سيستمها
  فصل دوم: مباني سيستم
  فصل سوم: علم كنترل و ارتباطات
  فصل چهارم: شناخت خرده‌سيستمها و ساده‌سازي الگوي تعاملي آنها
  فصل پنجم: سازوكار تداوم حيات سازمانها در محيطهاي پويا
  فصل ششم: مقدمه‌اي بر تجزيه و تحليل، و طراحي نظام‌يافته سيستم 
  فصل هفتم: شناخت بافت سازماني
  فصل هشتم: فنون نظام يافته تجزيه وتحليل و طراحي
  فصل نهم: طراحي و برنامه‌ريزي سيستم
  فصل دهم: طراحي مفهومي سيستم جديد
  فصل يازدهم: طراحي تفصيلي سيستم جديد
  فصل دوازدهم: استقرار، ارزيابي، و نگهداري سيستم
  منابع و مآخذ
   
  چاپ پنجم با تجدید نظر
   
   
  مديريت تعارض و مذاكره
  Conflict and Negotiation Management (Advanced Organizational Behavior Management)
   
  نويسنده : دكتر علي رضائيان
  طرف مشارکت : ندارد
  چاپ : هشتم ، 1393 تعداد صفحه : 168 ص
  : شابک
  978-964-459-752-7 قيمت : 40000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت در گرايشهاي مختلف در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان منبع اصلي دروس «مديريت رفتار سازماني» و «اثرگذاري بر رفتار افراد و گروهها» به ارزش 2 واحد در هر مقطع تدوين شده است.
   
  فهرست :
  بخش اول : تعارض ، چالش مستمر مديران
     فصل اول : تعارض و انواع آن
     فصل دوم : تعارض ودر سطح فرد
     فصل سوم : تعارض در سطح گروهي و سازماني
     فصل چهارم : فراگرد شكل گيري تعارض و مديريت آن
     فصل پنجم : حل اختلاف غيررسمي و تعارض در آيينه پژوهش
  بخش دوم : مذاكره
     فصل ششم : مذاكره و انواع آن
     فصل هفتم : مذاكره اثر بخش
     فصل هشتم : راهبردها و فنون مذاكره
     فصل نهم : مسائل ميان فرهنگي و جنبه‌هاي اخلاقي مذاكره
  تمرين
  منابع و مآخذ
  فهرست نمودارها و نگاره‌هاي كتاب
   
   
  مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان
  Management of Political Behavior in Organization (Advanced organizational Behavior Management)
   
  نويسنده : دكتر علي رضائيان
  طرف مشارکت : ندارد
  چاپ : هشتم ، 1392 تعداد صفحه : 96 ص
  : شابک
  978-964-459-847-0 قيمت : 20000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت دولتي به عنوان منبع اصلي درس «مديريت رفتار سازماني پيشرفته» در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به ارزش 2 واحد تدوين شده است.
   
  فهرست :
  پيشگفتار
  فصل اول: نفوذ
  فصل دوم: قدرت
  فصل سوم: مديريت مسئولانه قدرت
  فصل چهارم: مديريت تصويرپردازي ديگران
  فصل پنجم: سياست در سازمان
  منابع
   
   
  مديريت فشار رواني
  Stress Management (Advanced Organizational Behavior Management)
   
  نويسنده : دكتر علي رضائيان
  طرف مشارکت : ندارد
  چاپ : هفتم ، 1392 تعداد صفحه : 128 ص
  : شابک
  978-964-459-908-8 قيمت : 30000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
  كتاب حاضر براي دانشجويان رشته مديريت دولتي در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع اصلي درس مديريت رفتار سازماني پيشرفته به ارزش جمعاً 2 واحد تدوين شده است.
   
  فهرست :
  پيشگفتار
  فصل اول: شالوده فشار رواني
  فصل دوم: سرچشمه‌هاي فشار رواني
  فصل سوم: تفاوتهاي فردي
  فصل چهارم: آثار فشار رواني
  فصل پنجم: مديريت پيشگيري فشار رواني
  فصل ششم: فنون كاهش فشار رواني
  فصل هفتم: خودآگاهي و تمرين رشد
  فهرست نمودارها و نگاره‌هاي كتاب
   
   
   

   

  تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي
  Human-Information System Interface
   
  نويسنده : دكتر علي رضائيان
  طرف مشارکت : ندارد
  چاپ : هشتم ، 1393 تعداد صفحه : 92 ص
  : شابک
  978-964-459-952-1 قيمت : 25000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت (كليه گرايشها) در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «مديريت رفتار سازماني پيشرفته» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.
   
  فهرست :
  پيشگفتار
  فصل اول: انسان؛ پردازشگر اطلاعات
  فصل دوم: محدوديتهاي نسبي انسان در پردازش اطلاعات
  فصل سوم: مفاهيم شناخت و يادگيري
  فصل چهارم: ويژگيهاي عملكرد انسان در پردازش اطلاعات
  فصل پنجم: مدير؛ پردازشگر اطلاعات
  در آخر هر فصل خلاصه و نتيجه‌گيري و منابع آن فصل آورده شده است.
   
   
  فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی
  Processes of Perception and Social Perception (Advanced Organizational Behavior Management)
   
  نويسنده : دکتر علی رضاییان
  طرف مشارکت داخلی : ندارد
  طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>
  چاپ : اول ، 1393 تعداد صفحه : 123 ص
  : شابک 978-600-02-0046-6 قيمت : 35000 ريال
  مرحله تولید کتاب : جدید 
   
  شرح :
  كتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت رفتار سازمانی (مدیریت دولتی) در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منبع اصلی درس «مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
   
  چكيده :
  یکی از بزرگ‌ترین مسائلی که انسانها باید بر آن غلبه یابند ادراک نادرست و گاهی منفی از دیگران است که به نظر می‌رسد با شناخت مفاهیم مربوط حاصل می‌شود. ادراک فراگرد شناختی بسیار پیچیده‌ای است که تصویر منحصر به فردی از جهان ارائه می‌دهد و می‌تواند‌کاملاً متفاوت از واقعیت باشد. شناخت تفاوت میان دنیای ادراکی و جهان واقعی برای شناخت رفتار سازمانی حیاتی است. این کتاب خواننده را علاوه بر مراحل فراگرد ادراک با نظریه هویت اجتماعی، طرحواره‌ها برای تعامل اجتماعی، خطاهای ادراکی، پدیده کامیابی فراخود و نظریه اسناد آشنا می‌کند.
   
   
  فهرست :
  پيشگفتار
  پيش‌درآمد: هزينه بالاي ادراك نادرست
  فصل اول: ادراك افراد، اشياء و رخدادها
  فصل دوم: ادراك اجتماعي
  فصل سوم: مراحل فراگرد ادراك
  فصل چهارم: مدل پردازش اطلاعات «ادراک اجتماعی» و نظریه هویت اجتماعی
  فصل پنجم: طرحواره‌ها برای تعامل اجتماعی
  فصل ششم: خطاهای ادراکی متداول
  فصل هفتم: کامیابی فراخود
  فصل هشتم: نظریه اسناد
  منابع
   
   
   
   
  انتظار عدالت و عدالت در سازمان ( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )
  Anticipatory and Organizational Justice (Advanced Organizational Behavior Management)
   
  نويسنده : دكتر علي رضائيان
  طرف مشارکت : ندارد
  چاپ : هفتم ، 1393
  تعداد صفحه : 92 ص
   شابک:978-964-459-970-5
  قيمت : 20000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت (كليه گرايشها) در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع اصلي درس «مديريت رفتار سازماني پيشرفته» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.
   
  فهرست :
  پيشگفتار 
  فصل اول: ظهور انگيزش
  فصل دوم: نظريه‌هاي انگيزش
  فصل سوم: انگيزش از طريق برابري
  فصل چهارم: انگيزش از طريق عدالت
  فصل پنجم: عدالت رويه‌اي
  فصل ششم: عدالت مراوده‌اي
  فصل هفتم: انصاف جايگزين اعتماد
  منابع
   
   
  مباني و رويكردهاي مديريت خويشتن
  كد كتاب : 1550 / گروه تخصصي : مديريت ,
  مباني و رويكردهاي مديريت خويشتن : مديريت رفتار سازماني پيشرفته
  Self-Management (Fundamentals and Approaches) : Advanced Organizational Behavior Management
  نويسنده : دكتر علي رضائيان
  چاپ : دوم ، 1393               تعداد صفحه : 236 ص
  شابک:                                قيمت : 65000 ريال
  978-964-530-712-5
  شرح :
  کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مديريت در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «رفتار سازماني پيشرفته» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید مي‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، ساير علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
   
  فهرست :
  فصل اول: شخصيت
  فصل دوم: تفاوتهاي فردي
  فصل سوم: هويت
  فصل چهارم: تواناييها و عملكرد
  فصل پنجم: مديريت احساسات
  فصل ششم: نگرشهاي شغلي
  فصل هفتم: رضايت شغلي
  فصل هشتم: تعهد سازماني
  فصل نهم: مديريت خويشتن
  واژه‌نامه
  اعلام
  هر فصل شامل هدف فصل، مقدمه و کتابشناسی است
   
   
  تيم‌ سازي در قرن بيست و يكم ( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )
  Team-Building in the 21st Century ( Advanced Organizational Behavior Management )
   
  نويسنده : دكتر علي رضائيان
  طرف مشارکت : ندارد
  چاپ : ششم ، 1393 تعداد صفحه : 136 ص
  : شابک
  978-964-530-157-4
  قيمت : 35000 ريال
  مرحله تولید کتاب : چاپ شده 
   
  شرح :
   
  اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «مديريت رفتار سازماني پيشرفته» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.
   
  فهرست :
  پيشگفتار
  فصل اول: تيم و كار تيمي
  فصل دوم: اثربخشي تيم كاري
  فصل سوم: اعتماد و انسجام
  فصل چهارم: رهيافتهاي متفاوت نسبت به تيمهاي كاري 
  فصل پنجم: تيمهاي مجازي
  فصل ششم: عوامل حياتي موفقيت تيمهاي مجازي
  فصل هفتم: تيم‌سازي
  منابع و مآخذ
   
  دیباچه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کار برنامه ریزی برای ساختن جامعه ای نمونه در ایران آغاز گردید، در اولین گام این ضرورت پدیدار شد که برای ساختن جامعه ای مبتنی بر ارز شمالی الهی و بدون دخالت بیگانگان باید مدیران لایق و کارشناسان متعهد و دانشور پرورش یابند و متون و منابعی تدارک دیده شود تا به کمک آن مدیران ، کارشناسان و دانشجویان (مدیران آینده) بر غنای علمی خویش بیفزایند و توشه داده رشد را فراهم سازند، اما با توجه به تنوع شاخه های مدیریتهای تخصصی و ارائه نظریه های بی شمار- که گاه با ارزشهای الهی منطبق نیستند تهیه ی این متون چندان آسان نبوده و مراکز آموزشی را نیز با دشواری رو به رو نموده است.

  نگارنده ی این منظور که خود این خلاء را حس کرده بود بر خود تکلیف دانسته بود که حاصل تجربیات خود را تقدیم دوست داران و علاقه مندان این دانش کند. دکتر علی رضائیان

   

  اصول مدیریت

  مقدمه:
  ظهور پدیده «اداره کردن» مربوط به روزگار اخیر نیست بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک «هدف» لازم است به بسیج امکانات و رهبری این امکانات به سوی آن هدف مشخص اقدام کند.
  نظریه های مدیریت: باید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت و هر تمدنی بستگی به ساخت فرهنگی آن تمدن دارد.
  به طور کلی اصول مدیریت شامل: 1- برنامه ریزی 2- سازماندهی 3- بسیج منابع و امکانات 4- هدایت 5- سرپرستی و کنترل است.
  یکی از پیامدهای مهم درهم ریخته شدن نظام ارزشی غرب، حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیت های اقتصادی و تولید است، معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد می کنند که برای فرد یا افرادی، بیشترین خوشی و آسایش را به وجود آورد به بیان دیگر، ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه ی انجام آن عمل، در واقع طرفداران این اندیشه چهره ی اصلی هر عمل را که همانا انگیزه آن می باشد بی بهاء جلوه داده اند. بدیهی است در این مکتب میزان درستی نتیجه بستگی به میزان «سوددهی» آن دارد.