• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • اخبار
  تفاهـم نامه همكاری

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  جلسه ای  من باب تفاهـم­نامه همكاري فـي مابين مؤسسۀ فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی و انجمن علوم مدیریت ایران و مدیریت صنعتی جهت حمایت های علمی و معنوی از جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان با حضور دکتر عادل آذر رئیس هیئت مدیرۀ انجمن علوم مدیریت و مدیریت صنعتی  و دکتر ایرج مرادی دبیر علمی جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان مورخ 31/6/94 در مرکز آمار ایران تشکیل شد.

  مطالب مطروحه جلسه :

  -         حمایت معنوی انجمن علوم مدیریت ایران و مدیریت صنعتی از فعالیت های جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان

  -         معرفی اعضای هیئت علمی برای فعالیت در کمیته های علمی و ارزیابی جایزۀ مدیریت استاد دکتر علی رضاییان

  -         مشاوره در خصوص نحوۀ برگزاری و فرایندهای ارزیابی و اعطاء جایزه

  -         همکاری در زمینه نشر آثار به دست آمده از برگزاری جایزه

                 -         نظارت بر فرایند برگزاری مراسم جایزه