• ساختار و سطوح جایزه
 • فرایند ارزیابی جایزه
 • معیارهای ارزیابی جایزه
 • اولین دوره جایزه مدیریت استاد دکتر علی رضاییان
 • نظر شما راجع به این مطلب چیست؟
   
  0 % 0 رای بسیار عالی
   
  0 % 0 رای عالی
   
  0 % 0 رای خیلی خوب
   
  100 % 1 رای خوب
   
  0 % 0 رای متوسط
   
  0 % 0 رای ضعیف